Koratilla on aina rekisterikirja

Kaikki suomalaiset koratkasvattajat toimivat kasvatustyössään vastuullisesti tarkoituksena tuottaa terveitä ja hyväluonteisia koratteja. Kaikki käyttävät kasvatuksessa vain rekisteröityjä, sinisiä koratteja ja rekisteröivät pennut pääsääntöisesti Suomen Kissaliitossa.

Sininen, vihreäsilmäinen kissa ei ole korat, ellei sillä ole sukutaulua todisteena siitä, että sen esivanhemmissa on vain sinisiä puhdasrotuisia koratteja. Kasvattaja rekisteröi pennut ennen luovutusta, joten pyydä nähdä pennun rekisterikirja/todistus ennen ostopäätöksen tekemistä. Ostaessasi korattia vastuulliselta kasvattajalta pääset aina tutustumaan kasvattajan kotiolosuhteisiin. Myös luovutus tapahtuu pääsääntöisesti joko kasvattajan kotona tai kasvattaja tuo pennun kotiisi. Moni kasvattaja haluaa varmistaa, että uusi pennunomistaja on huomioinut kotonaan esim. turvallisuusasiat ja siksi mielellään tuo pennun uuteen kotiin henkilökohtaisesti.

Kissaliitossa ja sen kansainvälisessä kattojärjestössä (FIFe) rekisteröityjen korattien perimä on selvitetty gangliosidoosikantajuuden osalta ennen rekisteröintiä. Tieto on merkitty pennun rekisterikirjaan.