Pentuvälitys

Yhdistyksen pentuvälitykseen lisätään syntyneet koratpennut, kun kasvattaja on ilmoittanut syntymästä yhdistykselle täyttämällä pentuelomakkeen. Lomakkeella yhdistys kerää tietoja pentueista koratkasvatuksen tavoiteohjelman päivitystä varten. Kasvattajat ilmoittavat syntyneiden pentujen määrän, sukupuolet, syntymäpainot, mahdolliset kuolleena syntyneet pennut jne. Koratrenkaalla on kerättynä tiedot kaikista Suomessa syntyneistä pennuista ensimmäisestä vuonna 1988 syntyneestä pentueesta lähtien.

Yhdistyksen pentuvälityssivulta, joka on osittain vielä rakenteilla, tulee löytymään tiedot odotettavissa olevista ja syntyneistä pentueista sekä varattavissa olevista pennuista. Pentuvälittäjä Anita Harkki auttaa kaikessa koratin hankintaan liittyvässä.

Anitan puhelinnumero on 040 527 1790 ja sähköpostiosoite [email protected]