Koratkasvatuksen tavoiteohjelma

pentuelomake, kasvattaja täyttää (word-lomake)

kasvattajan tietopaketti (linkki)

terveyskysely, kissan omistaja täyttää (word-lomake)

kasvatusohjelma_päivitys 2016 (pdf)                                                                                                                                                                                                                  <

Hyväksytty Suomen Koratrengas ry:n vuosikokouksessa 22.2.2009

Päivitetty yleiskokouksessa 9.7.2016

Kasvatuksella tarkoitetaan määrätietoisella valinnalla ja suunnitelluilla parituksilla aikaansaatua eläinkannan laadun säilyttämistä ja parantamista. Kasvatusohjelman tarkoituksena on ohjata perinnöllisten tekijöiden huomioon ottamista koratkasvatuksessa. Tarkoituksena on myös koota yhteen oleellinen tieto rodusta, sen taustasta ja nykytilasta sekä rodun kasvatuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa tarvittavista taustatekijöistä. Sen avulla voidaan ohjata rodun kehitystä määrätietoisesti ja vaadittavan pitkäjänteisesti. Ohjelmaan perehtyminen ja siinä esitettyjen tietojen, määräysten ja ohjeiden syvällinen tunteminen on tärkeää kaikille jäsenillemme ja varsinkin kasvattajille.

Toinen kasvatuksen laatua ja kissojen terveyttä edistävä seikka on luotettava tutkimustieto. Suomen Koratrengas on kerännyt järjestelmällisesti tietoja Suomessa syntyneistä pentueista ja tänne tuoduista kissoista aina 80-luvun lopulta lähtien. Yhdistys kerää lisäksi korattien terveystietoja, kuten laboratoriovastauksia, kuvantamistutkimusten tuloksia, lääkärinlausuntoja, diagnooseja jne. Näitä voi lähettää yhdistyksen sihteerille sähköpostilla.

Koratrengas on ollut mukana edistämässä korattien DNA-näytteiden keruuta kissangeenit-projektiin. Näytteitä käytetään tieteellisessä tutkimuksessa, jolla pyritään selvittämään kissojen sairauksien syntyä ja sairauksien geneettistä taustaa. Kun käyt korattisi kanssa eläinlääkärillä ja on tarve ottaa verinäyte, muistathan kissojen geenipankin. Ohjeet näytteiden ottoon ja lähettämiseen löydät projektin sivuilta. Näytteen lisäksi hanke tarvitsee kissasi terveystiedot. Ohje lomakkeen täyttöön löytyy em. sivuilta.

_