Koratkasvatuksen tavoiteohjelma

pentuelomake, kasvattaja täyttää (word-lomake)

terveyskysely, kissan omistaja täyttää (word-lomake)

kasvatusohjelma_päivitys 2016 (pdf)

Hyväksytty Suomen Koratrengas ry:n vuosikokouksessa 22.2.2009

Päivitetty yleiskokouksessa 9.7.2016

Kasvatuksella tarkoitetaan määrätietoisella valinnalla ja suunnitelluilla parituksilla aikaansaatua eläinkannan laadun säilyttämistä ja parantamista. Kasvatusohjelman tarkoituksena on ohjata perinnöllisten tekijöiden huomioon ottamista koratkasvatuksessa. Tarkoituksena on myös koota yhteen oleellinen tieto rodusta, sen taustasta ja nykytilasta sekä rodun kasvatuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa tarvittavista taustatekijöistä. Sen avulla voidaan ohjata rodun kehitystä määrätietoisesti ja vaadittavan pitkäjänteisesti. Ohjelmaan perehtyminen ja siinä esitettyjen tietojen, määräysten ja ohjeiden syvällinen tunteminen on tärkeää kaikille jäsenillemme ja varsinkin kasvattajille.