Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

 • Suomen Koratrengas ry on edistänyt ja levittänyt korattietoutta mahdollisuuksien mukaan näyttelyissä ja internetissä.
 • Yhdistyksen uudet kotisivut ovat käytössä ja muun muassa kotia etsivät aikuiset ja pentuevälitys ovat ahkerassa käytössä. Jäsenille on tulossa sivuille oma osio, jossa voidaan jakaa tietoa suljetussa ympäristössä. Lisäksi yhdistyksellä on omat Facebook-sivut.
 • Yhdistyksen oma julkaisu Korvalehti ilmestyi 1 kerran.
 • Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa.
 • Yhdistys on toiminut aktiivisesti terveen ja monipuolisen koratkannan ylläpitämiseksi mm. neuvontatyöllä ja ylläpitämällä pentuerekisteriä, johon on kirjattu synnytyksiin ja pentujen terveyteen liittyviä asioita.
 • Yhdistys on kerännyt terveystietoja korateista ja osallistunut mahdollisuuksien mukaan terveyttä koskeviin tutkimusprojekteihin, mm. Veera Karkamon tutkimukseen koratkissojen atheroskleroosista.
 • Yhdistykselle avattiin oma Youtube-kanava.
 • Marraskuussa 2021 yhdistys järjesti kansainvälisen webinaarin Korat Cats Health and Breeding Webinar. Webinaari järjestettiin Zoom kokouksena joka myös oli myös vapaasti seurattavissa Youtuben kautta. Webinaarissa keskusteluun osallistui kasvattajia useista maista.
 • Yhdistys on myöntänyt tuontitukea ulkomailta tuodulle urokselle Darika Phong Sabai-Dio.
 • Yhdistyksen sihteeri on ylläpitänyt kansainvälistä Pawpeds-sukutaulutietokantaa.
 • Koronapandemia vaikutti edelleen yhdistyksen toimintaan ja mm. perinteistä jäsenten kesätapaamista ei järjestetty.
 • Yhdistys jakoi ruusukkeita ja pokaaleja näyttelyissä menestyneille ja valmistuneille korateille. Lisäksi valittiin ja palkittiin vuoden parhaat koratit.
 • Yhdistyksellä on ollut yhteistyösopimus Suomen Kissaliiton kanssa.
 • Ulkomaisia suhteita on pidetty yllä mm. Norjaan, Ruotsiin, Tanskaan, Englantiin, Yhdysvaltoihin, Saksaan, Ranskaan, Italiaan, Puolaan, Belgiaan, Australiaan sekä Viroon.