Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

Suomen Koratrengas ry on edistänyt ja levittänyt korattietoutta mahdollisuuksien mukaan
näyttelyissä ja internetissä.
Turun näyttelyssä 25.11.2023 yhdistyksellä oli esittely- ja myyntipöytä.
Yhdistyksellä on kotisivut, omat Facebook-sivut, Instagram-tili sekä oma Youtube-kanava
Yhdistyksen oma julkaisu Korvalehti ilmestyi 1 kertaa.
Yhdistys on toiminut aktiivisesti terveen ja monipuolisen koratkannan ylläpitämiseksi mm.
neuvontatyöllä ja ylläpitämällä pentuerekisteriä, johon on kirjattu synnytyksiin ja pentujen
terveyteen liittyviä asioita.
Yhdistys on kerännyt terveystietoja korateista ja osallistunut mahdollisuuksien mukaan
terveyttä koskeviin tutkimusprojekteihin, mm. maksanut lemmikkikastraattien DNA-testejä
tutkimuskäyttöön mahdollisen perinnöllisen sairauden selvittämiseksi.
Yhdistyksen sihteeri on ylläpitänyt kansainvälistä Pawpeds-sukutaulutietokantaa.
Perinteinen jäsenten kesätapaaminen järjestettiin 22.-23.7.2023 Kellokoskella.
Yhdistys jakoi ruusukkeita ja pokaaleja näyttelyissä menestyneille ja valmistuneille
korateille. Lisäksi valittiin ja palkittiin vuoden parhaat koratit.
Yhdistyksellä on ollut yhteistyösopimus Suomen Kissaliiton kanssa.
Ulkomaisia suhteita on hallituksen ja kasvattajien toimesta pidetty yllä eri maihin.

Hyväksytty vuosikokouksessa 25.2.2024