Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Suomen Koratrengas ry on edistänyt ja levittänyt korattietoutta ja tuntemusta jakamalla näyttelyissä yleisölle ilmaisia rotuesitteitä, sekä
pitämällä rotupöytää Tampereella järjestetyssä FiFen World Winner-kissanäyttelyssä 27-28.10.2018.
Yhdistyksen uudet kotisivut avautuivat 3.11.2018. Uusilla kotisivuilta löytyy tietoa muun muassa rodusta, koratin hankinnasta, terveydestä,
sekä yhdistyksestä ja sen tapahtumista. Kasvattajille on infoa myös siitosuroksista. Jäsenille on tulossa sivuille oma osio, jossa voidaan
jakaa tietoa suljetussa ympäristössä. Lisäksi yhdistyksellä on omat Facebook-sivut. Yhdistyksen oma julkaisu Korvalehti ilmestyi kaksi
kertaa.

Jo aiemmin alkanut koratkissojen sydänterveyttä koskeva tutkimus jatkuu. Korvalehdessä 2/2018 oli artikkeli tutkimuksen tilanteesta ja
ohjeet kissanomistajille mahdollisten kuolintapausten varalle. Lisäksi uusia verinäytteitä tullaan vielä ottamaan erikseen kutsutuilta kissoilta.
Tutkimus on saanut lisärahoitusta ja uusia tuloksia, sekä artikkeleita odotetaan lisää lähitulevaisuudessa.
Yhdistys on toiminut aktiivisesti terveen ja monipuolisen koratkannan ylläpitämiseksi mm. neuvontatyöllä ja ylläpitämällä pentuerekisteriä,
johon on kirjattu synnytyksiin ja pentujen terveyteen liittyviä asioita. Yhdistys on kerännyt terveystietoja korateista sekä näytteitä
perustamaansa DNA-arkistoon.

Yhdistyksen jäsen on ylläpitänyt kansainvälistä Pawpeds-sukutaulutietokantaa.
Perinteinen jäsenten kesätapaaminen järjestettiin Kellokoskella heinäkuussa. Sinne kokoontui melkein 20 yhdistyksen jäsentä.
Esittelynäyttelyä ei järjestetty, koska keskityimme rotupöydän pitoon lokakuun World Winner-näyttelyssä Tampereella.
Yhdistys jakoi ruusukkeita ja pokaaleja näyttelyissä menestyneille ja valmistuneille korateille. Lisäksi valittiin ja palkittiin vuoden parhaat
koratit.

Yhdistyksellä on ollut yhteistyösopimus Suomen Kissaliiton kanssa.
Ulkomaisia suhteita on pidetty yllä mm. Norjaan, Ruotsiin, Tanskaan, Englantiin, USA:aan, Saksaan, Ranskaan, Italiaan, Puolaan,
Australiaan sekä Viroon.