Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Suomen Koratrengas ry:n tarkoituksena on edistää ja levittää korattietoutta ja tuntemusta. Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa vuonna 2019
jakamalla näyttelyissä yleisölle ilmaisia rotuesitteitä ja pitämällä arvostelunäyttelyissä mahdollisuuksien mukaan esittelypöytää. FIFen
Scandinavian Winner-näyttelyssä Turussa huhtikuussa 2019 pidetään rotupöytää.

Yhdistyksen www-sivujen ja Facebook-sivun ylläpitoa jatketaan. Korvalehteä pyritään julkaisemaan 2 numeroa. Yhdistyksen kotisivujen
vuonna 2016 päätetty uudistamistyö saadaan päätökseen ja jäsenosio avattua.

Yhdistys jakaa ruusukkeita ja pokaaleja näyttelyissä menestyneille ja valmistuneille korateille sekä palkitsee vuoden parhaat kissat.

Esittelynäyttely järjestetään Forssan Järjestötalolla sunnuntaina 5.5.2019.

Kesätapaaminen pidetään kesällä Kellokoskella Tuusulassa. Ajankohta on 13.-14.7..

Ulkomaisia suhteita pyritään edistämään ja pitämään yllä.

Suomen Kissaliiton kanssa tehtyä yhteistyösopimusta jatketaan.

Yhdistys toimii aktiivisesti terveen ja monipuolisen koratkannan ylläpitämiseksi mm. neuvontatyöllä ja ylläpitämällä pentuerekisteriä, johon
kirjataan synnytyksiin ja pentujen terveyteen liittyviä asioita. Yhdistyksen jalostusohjelmaa päivitetään. Yhdistys ylläpitää DNA-arkistoa sekä
kerää terveystietoja korateista.

Yhdistys voi entiseen tapaan myöntää tuontitukea jäsenilleen rodun kasvatusmateriaalin lisäämiseksi.