Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Suomen Koratrengas ry:n tarkoituksena on edistää ja levittää korattietoutta ja tuntemusta. Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa vuonna 2020 jakamalla näyttelyissä yleisölle ilmaisia rotuesitteitä ja pitämällä arvostelunäyttelyissä mahdollisuuksien mukaan esittelypöytää. 

Yhdistyksen www-sivujen ja Facebook-sivun ylläpitoa jatketaan. Korvalehteä pyritään julkaisemaan 2 numeroa. Yhdistyksen kotisivujen vuonna 2016 päätetty uudistamistyö saadaan päätökseen ja jäsenosio avattua.

Yhdistys jakaa ruusukkeita ja pokaaleja näyttelyissä menestyneille ja valmistuneille korateille sekä palkitsee vuoden parhaat kissat.

Esittelynäyttelyä ei järjestetä.

Kesätapaaminen pidetään myöhemmin sovittavana aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ulkomaisia suhteita pyritään edistämään ja pitämään yllä.

Suomen Kissaliiton kanssa tehtyä yhteistyösopimusta jatketaan.

Yhdistys toimii aktiivisesti terveen ja monipuolisen koratkannan ylläpitämiseksi mm. neuvontatyöllä ja ylläpitämällä pentuerekisteriä, johon kirjataan synnytyksiin ja pentujen terveyteen liittyviä asioita. Yhdistyksen kasvatuksen tavoiteohjelmaa päivitetään. Yhdistys ylläpitää DNA-arkistoa sekä kerää terveystietoja korateista.

Yhdistys voi entiseen tapaan myöntää tuontitukea jäsenilleen rodun kasvatusmateriaalin lisäämisek