Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Suomen Koratrengas ry:n tarkoituksena on edistää ja levittää korattietoutta ja tuntemusta. Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa vuonna 2018 jakamalla näyttelyissä yleisölle ilmaisia rotuesitteitä ja pitämällä arvostelunäyttelyissä mahdollisuuksien mukaan esittelypöytää. FIFen World Winner-näyttelyssä Tampereella 27.-28.10.2018 pidetään rotupöytää.

Yhdistyksen www-sivujen ja Facebook-sivun ylläpitoa jatketaan. Korvalehteä pyritään julkaisemaan 2 numeroa. Yhdistyksen kotisivujen vuonna 2016 päätetty uudistamistyö toteutetaan käytännössä.

Yhdistys jakaa ruusukkeita ja pokaaleja näyttelyissä menestyneille ja valmistuneille korateille sekä palkitsee vuoden parhaat kissat.

Esittelynäyttely järjestetään Forssassa sunnuntaina 16.9.2018 tai muuna sopivana päivänä.

Kesätapaaminen pidetään kesällä Kellokosken Rantasauna-nimisessä paikassa Tuusulassa. Ensisijainen ajankohta on lauantai 28.7.

Ulkomaisia suhteita pyritään edistämään ja pitämään yllä.

Suomen Kissaliiton kanssa tehtyä yhteistyösopimusta jatketaan.

Yhdistys toimii aktiivisesti terveen ja monipuolisen koratkannan ylläpitämiseksi mm. neuvontatyöllä ja ylläpitämällä pentuerekisteriä, johon kirjataan synnytyksiin ja pentujen terveyteen liittyviä asioita. Yhdistyksen jalostusohjelmaa päivitetään. Yhdistys ylläpitää DNA-arkistoa sekä kerää terveystietoja korateista.

Yhdistys voi entiseen tapaan myöntää tuontitukea jäsenilleen rodun kasvatusmateriaalin lisäämiseksi.