Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Suomen Koratrengas ry:n tarkoituksena on edistää ja levittää korattietoutta ja tuntemusta.

 • Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa vuonna 2023 jakamalla mahdollisuuksien mukaan
  näyttelyissä yleisölle ilmaisia rotuesitteitä ja pitämällä arvostelunäyttelyissä esittelypöytää.
 • Pyritään tuottamaan digitaalista rotuesittelymateriaalia jaettavaksi yhdistyksen Youtube-kanavan ja kotisivujen kautta.
 • Yhdistyksen www-sivujen ja Facebook-sivun ylläpitoa jatketaan. Yhdistyksen kotisivujen uudistamistyö saadaan päätökseen ja jäsenosio avattua. Lisäksi luodaan julkinen Facebook-ryhmä ja Instagram-tili tiedotustarkoituksiin.
 • Korvalehteä pyritään julkaisemaan 2 numeroa.
 • Yhdistys jakaa ruusukkeita ja pokaaleja näyttelyissä menestyneille ja valmistuneille korateille sekä palkitsee vuoden parhaat kissat.
 • Esittelynäyttelyä ei järjestetä.
 • Kesällä pidetään perinteinen jäsentapaaminen.
 • Ulkomaisia suhteita pyritään edistämään ja pitämään yllä.
 • Suomen Kissaliiton kanssa tehtyä yhteistyösopimusta jatketaan.
 • Yhdistys toimii aktiivisesti terveen ja monipuolisen koratkannan ylläpitämiseksi mm. neuvontatyöllä ja ylläpitämällä pentuerekisteriä, johon kirjataan synnytyksiin ja pentujen terveyteen liittyviä asioita.
 • Yhdistys voi myös myöntää tuontitukea geenikannan monipuolistamiseksi sekä taloudellisesti tukea koratin terveyttä koskevaan tieteelliseen tutkimukseen.
 • Yhdistyksen kasvatuksen tavoiteohjelma päivitetään Kissaliiton edellytysten mukaiseksi.
 • Yhdistys ylläpitää DNA-arkistoa sekä kerää terveystietoja korateista

Hyväksytty vuosikokouksessa 26.2.2023