Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

 • Suomen Koratrengas ry:n tarkoituksena on edistää ja levittää korattietoutta ja tuntemusta. Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa vuonna 2022 jakamalla mahdollisuuksien mukaan näyttelyissä yleisölle ilmaisia rotuesitteitä ja pitämällä arvostelunäyttelyissä esittelypöytää.
 • Pyritään tuottamaan digitaalista rotuesittelymateriaalia jaettavaksi yhdistyksen Youtube-kanavan ja kotisivujen kautta.
 • Yhdistyksen www-sivujen ja Facebook-sivun ylläpitoa jatketaan.
 • Korvalehteä pyritään julkaisemaan 2 numeroa.
 • Yhdistyksen kotisivujen uudistamistyö saadaan päätökseen ja jäsenosio avattua.
 • Yhdistys jakaa ruusukkeita ja pokaaleja näyttelyissä menestyneille ja valmistuneille korateille sekä palkitsee vuoden parhaat kissat.
 • Esittelynäyttelyä ei järjestetä, paitsi mahdollisesti verkossa tapahtuma, esim. kuvakilpailu.
 • Jäsentapaaminen pidetään pandemiatilanteen salliessa.
 • Ulkomaisia suhteita pyritään edistämään ja pitämään yllä.
 • Suomen Kissaliiton kanssa tehtyä yhteistyösopimusta jatketaan.
 • Yhdistys toimii aktiivisesti terveen ja monipuolisen koratkannan ylläpitämiseksi mm. neuvontatyöllä ja ylläpitämällä pentuerekisteriä, johon kirjataan synnytyksiin ja pentujen terveyteen liittyviä asioita. Yhdistys voi myös myöntää tuontitukea geenikannan monipuolistamiseksi.
 • Pyritään järjestämään myös vuoden 2022 aikana kansainvälinen webinaari kasvatus- ja terveysaiheista.
 • Yhdistyksen kasvatuksen tavoiteohjelma päivitetään Kissaliiton edellytysten mukaiseksi.
 • Yhdistys ylläpitää DNA-arkistoa sekä kerää terveystietoja korateista.
 • Yhdistys voi entiseen tapaan myöntää tuontitukea jäsenilleen rodun kasvatusmateriaalin
  lisäämiseksi.