Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Suomen Koratrengas ry:n tarkoituksena on edistää ja levittää korattietoutta ja tuntemusta.

Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa vuonna 2024 jakamalla mahdollisuuksien mukaan
näyttelyissä yleisölle ilmaisia rotuesitteitä ja pitämällä arvostelunäyttelyissä esittelypöytää.
Pyritään tuottamaan digitaalista rotuesittelymateriaalia jaettavaksi yhdistyksen Youtube-
kanavan ja kotisivujen kautta.
Yhdistyksen www-sivujen ja jäsenille tarkoitetun Facebook-ryhmän ylläpitoa jatketaan.
Yhdistyksen kotisivujen uudistamistyö saadaan päätökseen ja jäsenosio avattua. Lisäksi
yhdistyksellä on julkinen Facebook-ryhmä ja Instagram-tili.
Korvalehteä pyritään julkaisemaan kaksi numeroa.
Yhdistys jakaa ruusukkeita ja pokaaleja näyttelyissä menestyneille ja valmistuneille
korateille sekä palkitsee vuoden parhaat kissat.
Esittelynäyttelyä ei järjestetä, rotuesittelyjä voidaan pienimuotoisemmin järjestää ja
osallistua esittelyihin.
Kesätapaaminen pidetään Kustavissa 13.-14.7.2024.
Ulkomaisia suhteita pyritään edistämään ja pitämään yllä.
Suomen Kissaliiton kanssa tehtyä yhteistyösopimusta jatketaan.
Yhdistys toimii aktiivisesti terveen ja monipuolisen koratkannan ylläpitämiseksi mm.
neuvontatyöllä ja ylläpitämällä pentuerekisteriä, johon kirjataan synnytyksiin ja pentujen
terveyteen liittyviä asioita. Yhdistys voi myös myöntää tuontitukea geenikannan
monipuolistamiseksi sekä taloudellisesti tukea koratin terveyttä koskevaan tieteelliseen
tutkimukseen.
Yhdistyksen kasvatuksen tavoiteohjelma päivitetään Kissaliiton edellytysten mukaiseksi.
Yhdistys ylläpitää DNA-arkistoa sekä kerää terveystietoja korateista. Lisäksi yhdistys pyrkii
neuvonnalla ja tiedottamisella lisäämään kissojen näytteenottoa DNA-pankkiin sekä
menehtyneiden kissojen lähettämistä patologiseen tutkimukseen. Tehdään kotisivuille tästä
ohjeet.

Hyväksytty vuosikokouksessa 25.2.2024